Centar Modernih veština

Darija Sajin - svi tekstovi

Vođeni vizijom da treba da obezbedimo prava dostupnosti informacija od javnog značaja, učešće javnosti u odlučivanju, kao i dostupnost prava na pravnu zaštitu po pitanjima životne sredine u Srbiji kako bi se poboljšalo stanje životne sredine i doprinelo zaštiti prava svakog pojedinca i budućih generacija na život u životnoj sredini koja odgovara zdravlju građana/ki, važno […]

Izrada: MWEB