Centar Modernih veština

Prvoslav S. Plavsic - svi tekstovi

BLOG KAO GLOG Kažu da su izbori jedan od najskupljih poslova od zajedničkog interesa, koje država ima da obavi svake četvrte, pete godine ili češće. Podrazumeva se da je to i jedan od najrizičnijih poslova, jer mora da se izvede po strogim pravilima, uz domaću i međunarodnu kontrolu i poželjno priznavanje u demokratskom svetu. Sve […]

Posle usvajanja Projekta,  odabrani su i obučeni saradnici za istraživanje u opštinama Srbije. Terenski rad je počeo krajem prošle godine, ali je bio usporen zbog dugih vremenskih neprilika, praznika i raspusta, kao i angažovanja baš ovih opštinskih službi na drugim poslovima. Naši intervjueri su nailazili na dobar, čak srdačan prijem u lokalnim samoupravama, mada obim […]

Uzdah iz naslova navešće neke da pomisle da je reč o šali, ali on je tek uvod u osvrt na problem koji ne doživljavamo kao naročito značajan. Pretpostavlja se da većina ljudi zna da u Srbiji (mora se dodati, van KiM), u 6 155 naselja i skoro tri miliona stambenih jedinica, a 2.6 miliona domaćinstava, […]

Izrada: MWEB