Centar Modernih veština

Sanja Jovanovic - svi tekstovi

1972. Godine 1972., Konferencija Ujedinjenih nacija o čovekovoj sredini u Stokholmu okupila je industrijalizovane i zemlje u razvoju kako bi opisale prava ljudi na zdravu i produktivnu životnu sredinu. Stokholmska deklaracija definiše principe za očuvanje i unapređenje prirodne sredine. Nakon toga, usledio je niz sastanaka o pravima ljudi na adekvatnu hranu, sigurno stanovanje, čistu vodu, na […]

Učimo na tuđim greškama

0 komentara | Datum : 15. 05. 2012.

Definicija koju je donela Brundtlandska komisija 1987. glasi: ” Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe . ” U ovoj ideji stoji da se životna sredina suočava sa problemom prenaseljenosti i da neće moći da zadovolji nebrojene ljudske zahteve. Na ovom problemu se radi proteklih […]

Oni koji me poznaju znaju da sam protiv kampanja koje podstiču konzumerizam. Ukoliko zaista želimo da štitimo životnu sredinu moramo obratiti pažnju na resurse. Zato me i izluđuje kada u nekoj kampanji za očuvanje prirode čujem  „donesite toliko i toliko limenki, boca, tetrapaka i dobićete bicikl, ulaznicu ili šta već“. Na taj način samo podstičete […]

Pokrivajući manje od 2 odsto ukupne Zemljine površine, prašume su dom za 50 odsto biljaka i životinja na Zemlji. Zahvaljujući flori i fauni u prašumama imamo čistu vodu, vazduh, hranu i lekove. Mnoge namirnice prvobitno su došle iz tropskih šuma, i još uvek se uglavnom gaje na plantažama u regionima koji su ranije bili šume. […]

Izrada: MWEB