Centar Modernih veština

Pravila korišćenja

Dobrodošli!

Pozivamo Vas da se uključite u diskusije i time doprinesete boljoj razradi svake od tema koje su pokrenute.

Svaki sadržaj koji Vam se svidi preporučljivo je i poželjno deliti. Kada nešto sa bloga delite, molimo Vas da uvek navedete izvor, bilo da je to sa ovog bloga ili sa drugih web lokacija koje su na blogu linkovane. 

Komentari koji nisu potpisani imenom ili nadimkom, bez linka o web lokaciji komentatora (blog, sajt, link FB, Twitteru, LinkedIn-u…) i ne sadrže ispravnu mail adresu – neće biti publikovani.

Komentari koji sadrže bilo koji oblik verske, rasne, polne, seksualne, nacionalne ili ideološke mržnje, kao i eksplicitne uvrede i elemente govora mržnje, biće obrisani.

Komentari koji u sebi sadrže samo reklamne sadržaje će takođe, biti obrisani.

Novosti

Zahtevi organizacija civilnog društva

02. 11. 2016.

Zahtevi organizacija civilnog društva u pogledu minimuma standarda zakonske regulative besplatne pravne pomoći Organizacije civilnog društva zahtevaju neodložno usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i poštovanje minimuma standarda moderne zakonske regulative u ovoj oblasti. Republika Srbija je jedina država Evrope u kojoj nije usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako se radi o zakonu koji […]

Rezultati konkursa za program Budućnost socijaldemokratije

22. 08. 2016.

Hvala svima koji su se interesovali i poslali prijavu za učešće u programu “Budućnost socijaldemokratije u Evropi i njenom susedstvu”. Nakon detaljne analize izabrali smo 25 učesnica i učesnika koji po našim ocenama najviše odgovaraju uslovima konkursa. Svi izabrani su aktivni u levo orijentisanim strankama i/ili organizacijama civilnog društva i kroz svoje odgovore pokazali motivisanosti […]

Budućnost socijaldemokratije u Evropi i susedstvu

30. 06. 2016.

Fondacija za evropske napredne studije (FEPS) i Evropski forum za demokratiju i solidarnost, u saradnji sa Centrom modernih veština, vas pozivaju da se uključite u dvogodišnji projekat “Budućnost socijaldemokratije u Evropi i njenom susedstvu” koji se paralelno realizuje u 14 zemalja Evrope, Bliskog istoka i Severne Afrike. Projekat je namenjen mladima iz levo orijentisanih političkih […]

Twitter wall twitter
Izrada: MWEB