Centar Modernih veština

Povodom Međunarodnog dana žena, Tim Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji i Centar modernih veština u saradnji sa EU info centrom organizovali su skup “Šta (NI)JE ženski posao: moj posao – moje pravo” koja je održana u utorak, 8. marta  2016. u EU info centru u Beogradu. U panel diskusiji učestvovale su žene koje se bave […]

Moj posao – moje pravo

0 komentara | Datum : 07. 03. 2016.

Od žena u Srbiji se mnogo toga očekuje i mnogo toga podrazumeva, od izbora zanimanja do brige o porodici. To žene stavlja u neravnopravan položaj u mnogim aspektima života, posebno prilikom zapošljavanja, napredovanja u karijeri, korišćenja slobodnog vremena i visine zarade. Ravnopravnost znači da podjednako ostvarujemo svoja prava, ali i snove.  Povodom Međunarodnog dana žena, […]

(NE)RAVNOPRAVNOST u Srbiji

0 komentara | Datum : 22. 12. 2015.

 

Prva ovogodišnja Akademija ženskog liderstva organizovana je u Novom Sadu od 16. do 19. septembra 2015. godine.  35 političarki iz 17 političkih partija diskutovalo je o zastupljenosti žena u politici i kao i o načinima zastupanja rodne ravnopravnosti u političkom i javnom životu. Skoro 200 političarki iz više od 30 političkih stranaka u Srbiji se prijavilo za učešće […]

Istanbulska konvencija

0 komentara | Datum : 10. 02. 2015.

Istanbulska konvencija Saveta Evrope je dokument čija primena treba da osigura prevenciju nasilja nad ženama i da se bori protiv svih oblika nasilja. Srbija je 8. potpisnica, ali nažalost većina odredbi nije primenjena. “Nasilje nad ženama manifestacija istorijski nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koji su doveli do dominacije i diskriminacije nad ženama od […]

Autonomni ženski centar (AŽC) je krajem januara 2013. organizovao okrugli sto “Implementacija Zakona o socijalnoj zaštiti – usluge za žene žrtve nasilja u porodici“. Okrugli sto je realizovan u okviru projekta „Inicijativa za praćenje socijalne politike“ . Cilj ovog skupa bilo otvaranje dijaloga između predstavnika/ca relevantnih državnih organa u procesu donošenja podzakonskih dokumenata koja regulišu razvoj […]

Zakon o ravnopravnosti polova

0 komentara | Datum : 25. 12. 2012.

Ravnopravnost žena i muškaraca, kao jedno od osnovnih ljudskih prava i osnovnih vrednosti demokratskog društva koje Ustav Srbije garantuje u svojim osnovnim odredbama, prvi put je operacionalizovano u posebnom zakonu – Zakonu o ravnopravnosti polova. Zakon reguliše samo oblasti koje su posebno značajne za ostvarivanje ravnopravnosti polova i propisuje samo deo posebnih mera za postizanje […]

  Nasilje u porodici je najzastupljeniji oblik nasilja nad ženama i njegove posledice se odražavaju na mnoge segmente života žrtava nasilja – stanovanje, zdravlje, obrazovanjei slobodu da žive svoje živote bez straha i na način na koji to žele (preporuka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1582 iz 2002. godine). Ono može označavati i razne kontrolne obrasce […]

Blog - Ženska prava

10 načina da stvarno pomognete žrtvi nasilja

06. 12. 2016.

Svaka treća žena u Srbiji tokom svog životnog veka bude izložena fizičkom nasilju od muškog člana porodice, a svaka druga je imala iskustvo psihičkog zlostavljanja. Najčešći učinioci nasilja prema ženama su njihovi sadašnji ili bivši partneri. Ako se pitate kako možete zaista da pomognete nekome ko trpi nasilje, ako sumnjate da je neko u vašoj […]

Žensko liderstvo

01. 12. 2016.

Protokolarni promašaj

25. 11. 2015.

Poseta predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković Islamskoj republici Iran je sa protokolarne strane izuzetan promašaj. Da li će parlamentarna delegacija koju predvodi druga po važnosti osoba u državi doneti neke pozitivne odluke za obe države, još se ne zna, jer poseta traje i danas, ali ono što se zna je da je protokol […]

Twitter wall twitter