Centar Modernih veština

Ovog 8. marta 2018. godine nije organizovan uobičajeni protest niti je to bilo uobičajeno obeležavanje Međunarodnog dana žena u svetu – ovog 8. marta ceo svet je pisao o Madridu, ali i drugim gradovima širom Španije i onome što se događalo neposredno pre i posle ovog  8. marta. Osmi mart i podsećanje na rodnu neravnopravnost […]

Centar modernih veština (CMV) je nastavljajući saradnju sa sestrinskom fondacijom  Max van der Stoel (FMS) iz Holandije, okupio dvadeset tri predstavnice Foruma žena iz Lige socijaldemokrata vojvodine (LSV) , Socijaldemokratske Unije (SDU) i Demokratske stranke (DS) na seminaru “Socijaldemokratija i ženska prava”. Seminar je održan u malom banatskom selu Mokrin  od 10. do 12. novembra 2017. […]

Povodom Međunarodnog dana žena, Tim Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji i Centar modernih veština u saradnji sa EU info centrom organizovali su skup “Šta (NI)JE ženski posao: moj posao – moje pravo” koja je održana u utorak, 8. marta  2016. u EU info centru u Beogradu. U panel diskusiji učestvovale su žene koje se bave […]

Moj posao – moje pravo

0 komentara | Datum : 07. 03. 2016.

Od žena u Srbiji se mnogo toga očekuje i mnogo toga podrazumeva, od izbora zanimanja do brige o porodici. To žene stavlja u neravnopravan položaj u mnogim aspektima života, posebno prilikom zapošljavanja, napredovanja u karijeri, korišćenja slobodnog vremena i visine zarade. Ravnopravnost znači da podjednako ostvarujemo svoja prava, ali i snove.  Povodom Međunarodnog dana žena, […]

Istanbulska konvencija

0 komentara | Datum : 10. 02. 2015.

Istanbulska konvencija Saveta Evrope je dokument čija primena treba da osigura prevenciju nasilja nad ženama i da se bori protiv svih oblika nasilja. Srbija je 8. potpisnica, ali nažalost većina odredbi nije primenjena. “Nasilje nad ženama manifestacija istorijski nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koji su doveli do dominacije i diskriminacije nad ženama od […]

Autonomni ženski centar (AŽC) je krajem januara 2013. organizovao okrugli sto “Implementacija Zakona o socijalnoj zaštiti – usluge za žene žrtve nasilja u porodici“. Okrugli sto je realizovan u okviru projekta „Inicijativa za praćenje socijalne politike“ . Cilj ovog skupa bilo otvaranje dijaloga između predstavnika/ca relevantnih državnih organa u procesu donošenja podzakonskih dokumenata koja regulišu razvoj […]

Zakon o ravnopravnosti polova

0 komentara | Datum : 25. 12. 2012.

Ravnopravnost žena i muškaraca, kao jedno od osnovnih ljudskih prava i osnovnih vrednosti demokratskog društva koje Ustav Srbije garantuje u svojim osnovnim odredbama, prvi put je operacionalizovano u posebnom zakonu – Zakonu o ravnopravnosti polova. Zakon reguliše samo oblasti koje su posebno značajne za ostvarivanje ravnopravnosti polova i propisuje samo deo posebnih mera za postizanje […]

  Nasilje u porodici je najzastupljeniji oblik nasilja nad ženama i njegove posledice se odražavaju na mnoge segmente života žrtava nasilja – stanovanje, zdravlje, obrazovanjei slobodu da žive svoje živote bez straha i na način na koji to žele (preporuka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1582 iz 2002. godine). Ono može označavati i razne kontrolne obrasce […]

Blog - Ženska prava

Kako je Dan žena proslavljen u Madridu

23. 03. 2018.

Ovog 8. marta 2018. godine nije organizovan uobičajeni protest niti je to bilo uobičajeno obeležavanje Međunarodnog dana žena u svetu – ovog 8. marta ceo svet je pisao o Madridu, ali i drugim gradovima širom Španije i onome što se događalo neposredno pre i posle ovog  8. marta. Osmi mart i podsećanje na rodnu neravnopravnost […]

10 načina da stvarno pomognete žrtvi nasilja

06. 12. 2016.

Svaka treća žena u Srbiji tokom svog životnog veka bude izložena fizičkom nasilju od muškog člana porodice, a svaka druga je imala iskustvo psihičkog zlostavljanja. Najčešći učinioci nasilja prema ženama su njihovi sadašnji ili bivši partneri. Ako se pitate kako možete zaista da pomognete nekome ko trpi nasilje, ako sumnjate da je neko u vašoj […]

Žensko liderstvo

01. 12. 2016.
Twitter wall twitter